MOT

ศูนย์รวมข่าวคมนาคม

ข่าวสารผู้บริหาร ดูทั้งหมด

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง/ข้อร้องเรียน/การเกิดอุบัติเหตุ ดูทั้งหมด

คมนาคมทันเหตุการณ์ ดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด rssประกาศจัดซื้อจัดจ้าง    

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างขอบเขตโครงการ

ประกาศรับสมัครงาน   ดูทั้งหมด rssประกาศรับสมัครงาน    

ประกาศรับสมัครงาน
ตรวจสอบสิทธิ์คงค้าง กบข.
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
aaic
webpage-sar
webpage-sar
ข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สปค.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการ
banner_manualOPS
mot_mlit_banner
IMO
railway_coorperation
ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลต่างประเทศ
prome
mot data catalog
การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
mot_journal

สำรวจความพึงพอใจการให้บริการเว็บท่าคมนาคม 2566 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก